ΜΠΕΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα

 

Η Εταιρεία ΜΠΕΝΕΡ AE, ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & της Εξοικονόμησης Ενέργειας το 2007

Ενεργειακές μελέτες και αιτήσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνολικής ισχύος πολλών χιλιάδων MW

Διαδικασίας αδειοδότησης (έκδοση άδειας εγκατάστασης), με την χρηματοδότησή των επενδύσεων και με την εκπόνηση μελετών εφαρμογής και επίβλεψης κατασκευής έργων.

Μικρά υδροϋλεκτρικά έργα

Η Εταιρεία ΜΠΕΝΕΡ AE, ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & της Εξοικονόμησης Ενέργειας το 2007 με στελέχη τα οποία διαθέτουν πολύχρονη και σημαντική εμπειρία στο χώρο. Ήδη, με βάση την συσσωρευμένη εμπειρία των στελεχών της η εταιρεία έχει να επιδείξει ενεργειακές μελέτες και αιτήσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςσυνολικής ισχύος πολλών χιλιάδων MW. Για κάποια από τα παραπάνω έργα, τα στελέχη της εταιρείας έχουν ασχοληθεί με την πορεία της διαδικασίας αδειοδότησης (έκδοση άδειας εγκατάστασης), με την χρηματοδότησή των επενδύσεων και με την εκπόνηση μελετών εφαρμογής και επίβλεψης κατασκευής έργων.

Τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας, είναι μηχανικοί  με πολύχρονη εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και αδειοδότησης έργων Α.Π.Ε. έχοντας εμπλακεί μέχρι σήμερα σε εκατοντάδες έργα συνολικής ισχύος χιλιάδων MW σε όλη τη χώρα, μερικά από τα οποία είναι σε σήμερα σε λειτουργία ενώ άλλα βρίσκονται σε διάφορα στάδια υλοποίησης.

. . . .

Ανάπτυξη και αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων​

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Υδρολογικές μετρήσεις

Το προσωπικό της εταιρείας μας διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία για την εκτέλεση υδρολογικών μετρήσεων, με μέτρηση παροχής νερού σε ρέματα και ποτάμια, με στόχο την ασφαλέστερη εκτίμηση της καμπύλης διάρκειας του ρέματος και της ετήσιας παραγωγής Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων.

Υδρολογικά έργα

Τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης - απόζευξης στο δίκτυο, ή η αυτόνομη λειτουργία τους, η αξιοπιστία τους, η παραγωγή ενέργειας αρίστης ποιότητας χωρίς διακυμάνσεις, η άριστη διαχρονική συμπεριφορά τους, η μεγάλη διάρκεια ζωής, ο προβλέψιμος χρόνος απόσβεσης των αναγκαίων επενδύσεων που οφείλεται στο πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας και στην ανυπαρξία κόστους πρώτης ύλης, η φιλικότητα προς το περιβάλλον με τις μηδενικές εκπομπές ρύπων και τις περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Φωτοβολταϊκά στεγης

Εγκαταστήστε εύκολα και γρήγορα φωτοβολταικα στεγης. Με ένα απλό τηλεφώνημά σας ερχόμαστε στον χώρο σας παρέχοντάς σας συμβουλές και λύσεις με φωτοβολταϊκά στη στέγη.

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι πλέον ορατή. Έχει πια επιβεβαιωθεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα με συντριπτικά επιστημονικά στοιχεία ότι η οφειλόμενη στις ανθρώπινες δραστηριότητες μεταβολή του κλίματος της γης έχει ήδη ξεκινήσει και δεν φαίνεται να είναι αναστρέψιμη.

Αιολικά πάρκα

Η εταιρεία μας έχει εμπειρία σε όλες τις μελέτες που αφορούν στην ανάπτυξη και αδειοδότηση στα αιολικά πάρκα και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Έχουμε ειδικότητα στην μελέτη, σχεδιασμό και αξιολόγηση αιολικών έργων σε συνδυασμό με την χωροταξική και περιβαλλοντική τους διείσδυση...

Βιομάζα, βιοαέριο

Η βιομάζα είναι ένα καύσιμο φιλικό προς το περιβάλλον καθώς δεν συμμετέχει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου ενώ ταυτόχρονα μειώνει την κατανάλωση συμβατικών καυσίμων σε εθνικό επίπεδο με προφανή οφέλη για την χώρα

Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Αναλαμβάνουμε την διενέργεια στις ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια διαφόρων χρήσεων, κατηγοριών και μεγεθών, σε εγκαταστάσεις λεβητών και εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού με στόχο την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης τους, καθώς και την υποβολή στοχευμένων λύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Αξιολόγηση έργων

Στα πλαίσια αξιολόγησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο την εξαγορά του έργου, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αξιολόγηση υφιστάμενων έργων σε οποιοδήποτε στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ  ΝΕΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φωτοβολταϊκά σε στέγες

Αξιοποιώντας την στέγη του σπιτιού σας, με την τοποθέτηση  ενός  φωτοβολταϊκού συστήματος, έχετε εγγυημένο αφορολόγητο εισόδημα έως και 3.800€/έτος για 25έτη. Στις δύσκολες οικονομικά και περιβαλλοντικά ημέρες που διανύουμε η ΜΠΕΝΕΡ ΑΕ, με την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της αλλά και τις πολύ ανταγωνιστικές τιμές της, σας προσφέρει μια αξιόπιστη και σίγουρη λύση για την αύξηση του…

Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α

1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) με βάση τα παρακάτω κριτήρια: α) Της εθνικής ασφάλειας. β) Της προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. γ) Της εν γένει ασφάλειας…

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Τα φωτοβολταικά πάρκα είναι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη την ηλιακή ενέργεια, η οποία παρέχεται μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας. Η επιτυχία ενός ηλιακού πάρκου βασίζεται σε πολλούς τομείς. Εμείς θα σας καθοδηγήσουμε να πραγματοποιήσετε ένα αποδοτικό και βελτιστοποιημένο φωτοβολταϊκό πάρκο τόσο από τεχνική-οικονομική αλλά και από αποδοτική πλευρά. Μελέτη και σχεδίαση φωτοβολταϊκού πάρκου με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες…

Executive Partners

Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι πλέον ορατή

Έχει πια επιβεβαιωθεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα με συντριπτικά επιστημονικά στοιχεία ότι η οφειλόμενη στις ανθρώπινες δραστηριότητες μεταβολή του κλίματος της γης έχει ήδη ξεκινήσει και δεν φαίνεται να είναι αναστρέψιμη

ΔιΕΥΘΥΝΣΗ

25ης Μαρτίου 8
Χολαργός, Aθήνα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο: 210.60.16.296     
Φαξ: 210.60.90.236

ΩΡΑΡΙΟ

ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00 – 17:00