Αναλαμβάνουμε την διενέργεια στις ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια διαφόρων χρήσεων, κατηγοριών και μεγεθών, σε εγκαταστάσεις λεβητών και εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού με στόχο την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης τους, καθώς και την υποβολή στοχευμένων λύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.
Η εταιρεία μας μπορεί να διενεργήσει όχι μόνο τις συνοπτικές, αλλά και τις εκτενείς ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, καθώς επίσης και να διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
Αριθμός Μητρώου Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΕΥΕΠΕΝ): 1679