Τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας, είναι μηχανικοί  με πολύχρονη εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και αδειοδότησης έργων Α.Π.Ε. έχοντας εμπλακεί μέχρι σήμερα σε εκατοντάδες έργα συνολικής ισχύος χιλιάδων MW σε όλη τη χώρα, μερικά από τα οποία είναι σε σήμερα σε λειτουργία ενώ άλλα βρίσκονται σε διάφορα στάδια υλοποίησης.

Το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας περιλαμβάνει επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, με συσσωρευμένη εμπειρία στο χώρο των Α.Π.Ε., ενώ επιπλέον η εταιρεία μας συνεργάζεται με σημαντικό αριθμό εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διαφόρων ειδικοτήτων καλύπτοντας το σύνολο των απαιτήσεων.