Η διαδικασία ωρίμανσης ενός έργου για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από την σύλληψή του, το σχεδιασμό του, τον προκαταρκτικό καθορισμό των βασικών συνιστωσών του αλλά κυρίως η φάση της αδειοδότησης και της κατασκευής του, αποτελεί μια επίπονη, χρονοβόρα και απολύτως εξειδικευμένη διαδικασία η οποία απαιτεί την επιστημονική υποστήριξη μελετητών διαφόρων ειδικοτήτων, έμπειρων στα θέματα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η εταιρεία μας, με όπλο την εμπειρία και την γνώση των στελεχών της και σε συνεργασία με έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες, έχει την υποδομή, την εμπειρία και τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, από την αρχική σύλληψή του μέχρι και την ολοκλήρωση της κατασκευής του, ήτοι:

 • Μετρήσεις αιολικού- υδρολογικού δυναμικού.
 • Τεκμηρίωση ύπαρξης εκμεταλλεύσιμου ανανεώσιμου δυναμικού.
 • Εκπόνηση Ενεργειακών Μελετών- Σχεδιαμός και χωροθέτηση έργου.
 • Βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης.
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων.
 • Σύνταξη φακέλων για την πλήρη αδειοδότηση έργων ΑΠΕ (Άδεια Παραγωγής, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Πράξεις Χαρακτηρισμού, Όροι σύνδεσης με το δίκτυο, Άδεια εγκατάστασης, Έγκριση Επέμβασης κλπ).
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 • Μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόξησης(Ν.4014/2011) για έργα και δραστηριότητες που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000.
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας για την αδειοδότηση των έργων.
 • Εκπόνηση Οριστικών Μελετων- Επίβλεψη κατασκευής- Κατασκευή έργων.
 • Τεχνικο-οικονομικός Έλεγχος έργων (Due Diligence).
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις & Μελέτες στον Κτιριακό και βιομηχανικό Τομέα. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και φορείς σε θέματα διαχείρισης έργων και επενδύσεων αλλά και γενικότερης ενεργειακής πολιτικής.
 • Ενεργειακά Πιστοποιητικά.
 •  Μελέτες Εξοικονόμησης ενέργειας.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία έχει διαπιστευθεί από τον ΕΛΟΤ κατά ISO 17025:2005(Αριθμός Πιστοποιητικού Διαπίστευσης 586), για την διενέργεια πιστοποιημένων μετρήσεων αιολικού δυναμικού. Ήδη η εταιρεία έχει εγκαταστήσει περισσότερους από εκατό (100) ανεμομετρητικούς ιστούς για την μέτρηση του αιολικού δυναμικού.

Η εταιρεία διαθέτει μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 για την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων.