Βιομάζα, βιοαέριο και άλλα καύσιμα για παραγωγή ενέργειας

Με τον όρο βιομάζαορίζονται τα προϊόντα και τα κατάλοιπα φυτικής, ζωικής και δασικής παραγωγής, τα παραπροϊόντα που προέρχονται από τη βιομηχανική επεξεργασία αυτών, τα αστικά λύματα και τα σκουπίδια. Από βιομάζα (π.χ. καύση απορριμμάτων ζωικής προέλευσης) είναι δυνατό να παραχθεί θερμότητα ικανή να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μικρών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων ή για την τηλεθέρμανση κτιρίων μέσω ενός μικρού δικτύου τηλεθέρμανσης.

Η βιομάζα είναι ένα καύσιμο φιλικό προς το περιβάλλον καθώς δεν συμμετέχει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου ενώ ταυτόχρονα μειώνει την κατανάλωση συμβατικών καυσίμων σε εθνικό επίπεδο με προφανή οφέλη για την χώρα. Η βιομάζα για παραγωγή θερμότητας προέρχεται από διαφορετικές πηγές όπως καυσόξυλα, δασικά υπολείμματα, γεωργικά υπολείμματα π.χ. άχυρο από την παραγωγή σιτηρών, υπολείμματα από αγροτικές εργασίες π.χ. σοδειές που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ή σοδειές που καλλιεργούνται για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα.

Βιοαέριο

Το βιοαέριοπου παράγεται από την αναερόβια χώνευση της βιομάζας που συγκεντρώνεται στη χωματερή, αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (40-70%) και διοξείδιο του άνθρακα, ενώ συμμετέχουν στη σύστασή του και άλλα αέρια όπως υδρογόνο, άζωτο, μονοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο, υδρατμοί κ.λπ. Οσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο, τόσο μεγαλύτερη απόδοση έχει ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας.

Βιοντήζελ

Είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Παράγεται από φυτικά έλαια και ζωικά λίπη με τη μέθοδο της μετεστεροποίησης των τριγλυκεριδίων, που αποτελούν το κύριο συστατικό τους. Αποτελεί ένα άριστο υποκατάστατο του συμβατικού ντήζελ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο ή σε μίγματα με αυτό στους ήδη υπάρχοντες πετρελαιοκινητήρες.

Βιοαιθανόλη

Το πρώτο καύσιμο που χρησιμοποιήθηκε ως υποκατάστατο της βενζίνης σε κινούμενα οχήματα είναι η βιοαιθανόλη. Η βιοαιθανόλη παράγεται κυρίως από την αλκοολική ζύμωση της ζάχαρης. Μπορεί επίσης να συντεθεί βιομηχανικά από την χημική αντίδραση του αιθυλενίου με ατμό.

Η ΜΠΕΝΕΡ, πέραν του αρχικού σχεδιασμού του έργου, αναλαμβάνει για αυτό την πλήρη αδειοδοτική διαδικασία καθώς και τη φάση της κατασκευής. Αναλυτικότερα αναλαμβάνει:

  • Σύνταξη φακέλων για αίτηση Άδειας Παραγωγής.
  • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης του έργου.
  • Σχεδιασμό του έργου, με τρόπο ώστε να εκμεταλλέυεται το διαθέσιμο δυναμικό βιοκαυσίμου.
  • Περιβαλλοντικές Μελέτες (Η εταιρεία διαθέτει μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 για την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων).
  • Μελέτες Σύνδεσης στο δίκτυο.
  • Σύνταξη φακέλων για άδεια εγκατάστασης.
  • Την υποβολή προτάσεων για υπαγωγή έργων σε Αναπτυξιακό Νόμο ή ΕΣΠΑ, την παρακολούθηση της υλοποίησης και πιστοποίηση δαπανών.