Ο κύριος στόχος της ΜΠΕΝΕΡ AE είναι η κατά το δυνατόν βέλτιστη υποστήριξη επενδυτών και φορέων για ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και ΕΕ, και εμμέσως η συμβολή στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών εθνικών στόχων με μειώσεις εκπομπών εφαρμόζοντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για καλύτερη ενεργειακή απόδοση.