Τα φωτοβολταικά πάρκα είναι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη την ηλιακή ενέργεια, η οποία παρέχεται μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας. Η επιτυχία ενός ηλιακού πάρκου βασίζεται σε πολλούς τομείς. Εμείς θα σας καθοδηγήσουμε να πραγματοποιήσετε ένα αποδοτικό και βελτιστοποιημένο φωτοβολταϊκό πάρκο τόσο από τεχνική-οικονομική αλλά και από αποδοτική πλευρά. Μελέτη και σχεδίαση φωτοβολταϊκού πάρκου με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες τη μέγιστη ισχύ και την καλύτερη δυνατή απόδοση. Πάντα θα εφαρμόσουμε τις αυστηρότερες κατασκευαστικές προδιαγραφές έτσι ώστε να έχουμε μια καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου σε βάθος χρόνου.

Η προστασία του περιβάλλοντος, η εκτεταμένη χρήση της ενέργειας αλλά και η εξάρτηση της χώρας μας από την γεωγραφική της θέση δημιουργούν επιτακτική την ανάγκη για αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σήμερα στην κεντρική σκηνή του αναπτυξιακού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Ο ρόλος της ηλιακής ενέργειας έχει λάβει ηγετική θέση σε αυτήν την προσπάθεια από τη στιγμή που αυτή η πηγή ενέργειας υπόσχεται μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε χώρες με μεγάλη ηλιοφάνεια, όπως η δική μας. Θεωρείται μάλιστα από πολλούς ένας βιομηχανικός τομέας υπό ραγδαία εξέλιξη. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Ελλάδα παρέχει τις ιδανικότερες συνθήκες για την αξιοποιήση της ηλιακής ακτινοβολίας καθόλη την διάρκεια του έτους σε τέτοιες μεγάλες εγκαταστάσεις.

Προδιαγραφές:
– να είναι όσο το δυνατόν εκτεθειμένες στον ήλιο
– να είναι αποχαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις
– να βεβαιώνεται ότι δεν αποτελούν έκταση με αρχαιολογικά ευρήματα
– να μην βρίσκονται σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας

Τι προσφέρει η ΜΠΕΝΕΡ Α.Ε
– Μελέτη με στόχο την εγγυημένη απόδοση και το εγγυημένο ετήσιο κέρδος
– Προσφορά χρηματοδοτικών πακέτων
– Δέσμευση άδειας και σύμβαση με το ΔΕΣΜΗΕ συμπεριλαμβανομένης της άδειας με την πολεοδομία, περιβαλλοντική μελέτη εάν είναι απαραίτητη και μελέτη της ΔΕΗ μέχρι τον υποσταθμό
– Τεχνική μελέτη με τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος
– Δημιουργία, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής μελέτης
– Διαμεσολάβηση δανειοδότησης
– Προληπτικό έλεγχος και τηλεμετρία για την γνωστοποίηση της απόδοσης της ισχύς
– Ασφάλιση παντός κινδύνου του συστήματος για εξωγενείς παράγοντες
– Εγγύηση καλής λειτουργίας και απόδοσης.

Η εταιρεία μας έχει εμπειρία σε όλες τις μελέτες που αφορούν στην ανάπτυξη και δανειοδότηση (αναννεώσιμη πηγή ενέργειας) και συγκεκριμένα:
– Στην μελέτη, σχεδιασμό και αξιολόγηση ενεργειακών έργων σε συνδυασμό με την χωροταξική και περιβαλλοντική τους διείσδυση και ενσωμάτωση
– Στην ανάλυση ενεργειακών (αιολικών και υδρολογικών) συστημάτων και ευχέρεια στη χρήση λογισμικών ανάλυσης αιολικού δυναμικού και υδροδυναμικού και Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.
– Στην διενέργεια προγράμματος μετρήσεων δυναμικού ανανεώσιμων πηγών, ενεργειακών μεγεθών και ευχέρεια στην εργασία πεδίου.
– Στην αξιολόγηση έργων (technical due diligence) για εν δυνάμει επενδυτές.