Φωτοβολταϊκά σε στέγες

By bener

Αξιοποιώντας την στέγη του σπιτιού σας, με την τοποθέτηση  ενός  φωτοβολταϊκού συστήματος, έχετε εγγυημένο αφορολόγητο εισόδημα έως και 3.800€/έτος για 25έτη. Στις δύσκολες οικονομικά και περιβαλλοντικά ημέρες που διανύουμε η ΜΠΕΝΕΡ ΑΕ, με την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της αλλά και τις πολύ ανταγωνιστικές τιμές της, σας προσφέρει μια αξιόπιστη και σίγουρη λύση για την αύξηση του…

Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α

By bener

1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) με βάση τα παρακάτω κριτήρια: α) Της εθνικής ασφάλειας. β) Της προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. γ) Της εν γένει ασφάλειας…

Φωτοβολταϊκά πάρκα

By bener

Τα φωτοβολταικά πάρκα είναι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη την ηλιακή ενέργεια, η οποία παρέχεται μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας. Η επιτυχία ενός ηλιακού πάρκου βασίζεται σε πολλούς τομείς. Εμείς θα σας καθοδηγήσουμε να πραγματοποιήσετε ένα αποδοτικό και βελτιστοποιημένο φωτοβολταϊκό πάρκο τόσο από τεχνική-οικονομική αλλά και από αποδοτική πλευρά. Μελέτη και σχεδίαση φωτοβολταϊκού πάρκου με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες…